Алена Солодилова. Таро как профессия. Освоить Таро за 8 дней.
Военно-исторический форум Reenactor.ru

Беларусь у войнах. Асобы і падзеі

Беларусь у войнах. Асобы і падзеі
Издательство: , 2016
400 стар., наклад 1000, цвёрдая вокладка, мапы, каляровыя ілюстрацыі
Цена: 47,50 BYN (475 000,00 BYR)

Закончился тираж

У кнізе праз біяграфіі найбольш значных асобаў беларускай ваеннай гісторыі, прадстаўленых у храналагічнай паслядоўнасці і дапоўненых календаром ваенных падзей і фактаў, паказан працэс развіцця айчыннага ваеннага майстэрства, ваеннай навукі і вынаходніцтва. Таксама зроблена спроба асэнсавання вытокаў гераізма або здрады людзей, надзеленых ваеннай і дзяржаўнай уладай. Засяроджана ўвага на тым, які след пакінулі яны на беларускай зямлі, у яе гісторыі і ў народнай памяці.

Кніга аздоблена гістарычнымі картамі Віктара Цемушава

Дадзеная кніга адрасавана беларускім вайскоўцам і ўсім, хто цікавіцца ваеннай гісторыяй Беларусі.

Содержание

Ад аўтара ..........................................................................................................3

Частка І

Ад міжусобіц да незалежнасці. Крывія. Полацкая зямля ...........................7

Ваенны каляндар (падзеі і факты) .................................................................8

Тым часам у свеце ..........................................................................................16

Брачыслаў Ізяславіч (990-я — 1044) ..............................................................18

Усяслаў Полацкі (каля 1029 — 1101) ..............................................................20

Глеб Усяславіч (канец 1040-х — 1119) ...........................................................22

Валадар Глебавіч (1090-я — пасля 1167) .......................................................24

Уладзімір Валадаравіч (?—1216) ....................................................................26

Вячка (1175/1180—1224) .................................................................................28

Дадатак І ............................................................................................................30

Кароткія біяграфічныя звесткі ..........................................................................30

Літаратура ..........................................................................................................31

Ілюстрацыі ..........................................................................................................33

Частка ІІ

Ашэрадэн — Новагародак — Стрэва — Сінія Воды — паходы на Маскву.

Вялікае Княства Літоўскае ............................................................................34

Ваенны каляндар (падзеі і факты) ...............................................................35

Тым часам у свеце .........................................................................................45

Міндоўг (Мендог) (каля 1195—1263) ...........................................................48

Войшалк (1225?—1268) ..................................................................................51

Трайдзень (?—1282?) ......................................................................................53

Даўмонт (?—1299) ...........................................................................................55

Віцень (?—1316) ...............................................................................................57

Давыд Гарадзенскі (каля 1283—1326) ...........................................................59

Гедзімін (Гедымін) (каля 1275—1341) ...........................................................61

Альгерд (каля 1296—1377) ..............................................................................64

Кейстут (1297—1382) ........................................................................................67

Андрэй Альгердавіч (1325—1399) ..................................................................70

Дзмітрый Альгердавіч (?—1399) .....................................................................72

Дадатак ІІ ...........................................................................................................74

Кароткія біяграфічныя звесткі .........................................................................74

Літаратура ..........................................................................................................75

Ілюстрацыі .........................................................................................................76

Частка ІІІ

Ворскла — Грунвальд — Клецк — Орша —Ула. ВКЛ. Зорны час ..................77

Ваенны каляндар (падзеі і факты) ...................................................................78

Тым часам у свеце .............................................................................................96

Ягайла (Якаў — у праваслаўі, Уладзіслаў — у каталіцтве) (1352?—1434) ....99

Вітаўт Вялікі (Віганд і Аляксандр — у каталіцтве, Аляксандр — у праваслаўі) 

(1350—1430) ...................................................................................................101

Лугвен (Лынгвен) Альгердавіч (Сямён — пасля хросту ў праваслаўе)

(1355—1431) ...................................................................................................104

Жыгімонт Карыбутавіч (1385—1435) .............................................................. 106

Міхаіл Глінскі (1470—1534) ............................................................................ 109

Канстанцін Астрожскі (1460—1530) ............................................................... 111

Юрый Алелькавіч (каля 1492—1542) .............................................................. 114

Юрый Радзівіл (1480—1541) .......................................................................... 116

Рыгор Хадкевіч (каля 1510—1573) ................................................................. 118

Мікалай Радзівіл Руды (1512—1584) .............................................................. 120

Раман Сангушка (каля 1537—1571) ............................................................... 122

Дадатак ІІІ...........................................................................................................124

Кароткія біяграфічныя звесткі .........................................................................124

Літаратура .........................................................................................................127

Ілюстрацыі .........................................................................................................129

Частка ІV

Полацк — Кірхгольм — Хацін — Лоеў (2). Рэч Паспалітая Абодвух Народаў ...130

Ваенны каляндар (падзеі і факты) ..................................................................131

Тым часам у свеце ......................................................................................... 140

Стэфан Баторый (1533—1586) ...................................................................... 142

Філон Кміта-Чарнабыльскі (каля 1530—1587) ..............................................144

Крыштоф Радзівіл Пярун (1547—1603) ..........................................................147

Ян Пётр Сапега (1569—1611) ..........................................................................148

Аляксандр Юзаф Лісоўскі (каля 1575—1616) ................................................150

Ян Кароль Хадкевіч (1560—1621) ..................................................................153

Крыштоф Радзівіл (1585—1640) ....................................................................156

Жыгімонт Кароль Радзівіл (1591—1642) .......................................................158

Адам Гілярый Паўловіч-Лукянскі (?—1650) ...................................................160

Мікалай Абрамовіч (1590-я — 1651) ...............................................................162

Казімір Семяновіч (каля 1600 — пасля 1651) .................................................164

Рыгор Мірскі (?—1661) .....................................................................................166

Януш Кішка (каля 1586—1654) ........................................................................169

Дадатак IV ..........................................................................................................172

Кароткія біяграфічныя звесткі .........................................................................172

Літаратура ..........................................................................................................178

Ілюстрацыі .........................................................................................................180

Частка V

«Паказачаная» Беларусь .................................................................................181

Ваенны каляндар (падзеі і факты) ..................................................................182

Тым часам ва Украіне і Рускім царстве ...........................................................186

Даніла Нячай (1612?—1651) ............................................................................188

Міхайла Станіслаў Крычэўскі (?—1649) ...........................................................190

Канстанцін Вацлаў Паклонскі (? — пасля 1661) ..............................................192

Іван Нячай (? — пасля 1669) .............................................................................195

Дзяніс Мурашка (? — пасля 1671) ....................................................................198

Дадатак V ............................................................................................................200

Кароткія біяграфічныя звесткі ...........................................................................200

Літаратура ............................................................................................................202

Ілюстрацыі ...........................................................................................................202

Частка VІ

Шклоў — Стары Быхаў — Ляхавічы — Палонка — Бася — Кушлікавы Горы.

«Вызвольнае» нашэсце.....................................................................................203

Ваенны каляндар (падзеі і факты) ...................................................................204

Тым часам у Рускім царстве .............................................................................218

Януш Радзівіл (1612—1655) .............................................................................219

Самуэль Аляксандр Камароўскі (?—1659) ......................................................222

Самуэль Лукомскі (1600?—1659) ................................................................... 224

Вінцэнт Аляксандр Корвін-Гасеўскі (Гансеўскі) (1620—1662) ......................226

Габрыэль Міхал Вайніловіч (?—1663) ............................................................228

Павел Ян Сапега (1609—1665) ........................................................................231

Багуслаў Радзівіл (1620—1669) ..................................................................... 233

Мікалай Уладзіслаў Юдзіцкі (?—1670) ..........................................................235

Самуэль Аскерка (каля 1600—1673) ..............................................................237

Аляксандр Гілярый Палубінскі (1626—1679) .................................................239

Жыгімонт Адам Слушка (1628—1674) ..........................................................242

Самуіл Кміціч (?—1692) .................................................................................244

Міхал Казімір Пац (1624—1682) ....................................................................246

Дадатак VI ........................................................................................................248

Кароткія біяграфічныя звесткі .......................................................................248

Літаратура ........................................................................................................254

Ілюстрацыі .......................................................................................................255

Частка VІІ

Алькенікі — Сталовічы — Вільня — Паляны — Крупчыцы .

Апошняе стагоддзе Рэчы Паспалітай .......................................................... 257

Ваенны каляндар (падзеі і факты) ................................................................258

Тым часам у свеце ..........................................................................................268

Юзаф Багуслаў Слушка (1652—1701) ............................................................270

Рыгор Антоній Агінскі (1654—1709) ...............................................................272

Крыштоф Казімір Сяніцкі (Сініцкі-Бонча) (1671—1711) ...............................274

Ян Казімір Сапега (?—1730) ............................................................................277

Казімір Нестар Сапега (1757—1798) ...............................................................279

Шыман Марцін Павел Корвін-Касакоўскі (1741—1794) ...............................281

Павел Ян Грабоўскі (1759—1794) ....................................................................283

Якуб Ясінскі (1761, па іншых дадзеных 1759—1794) .....................................285

Андрэй Тадэвуш Банавентура Касцюшка (1746—1817) ................................287

Томаш Ваўжэцкі (паміж 1753/1759—1816) .....................................................290

Дадатак VII ..........................................................................................................292

Кароткія біяграфічныя звесткі ..........................................................................292

Літаратура ..........................................................................................................302

Ілюстрацыі .........................................................................................................303

Частка VІІІ

Вайна 1812 года . Край падзелены на айчыны ..............................................305

Ваенны каляндар (падзеі і факты) ...................................................................306

Вайна 1812 года .................................................................................................307

Тым часам у свеце .............................................................................................312

Іосіф (Джозэф) О’рурк (1772—1849) ................................................................314

Тадэвуш Тышкевіч (1774—1852) ......................................................................316

Пётр Капцэвіч (1772—1840) .............................................................................318

Францішак Ксаверы Несялоўскі (1771—1845) ................................................320

Іван Сухазанет (1788—1861) .............................................................................322

Сыкстус Станіслаў Тэадор Людвік Марцін Эстка (d’Estko Sixte, фр.)

(1776—1813) .......................................................................................................324

Яўхім Чапліц (1760 або 1768—1825) .................................................................326

Ян Канопка (1775 або 1777—1815) ...................................................................328

Стэфан Грабоўскі (1767—1847) .........................................................................331

Ігнацы Хацкевіч (Хадзькевіч) (каля 1760—1823) .............................................333

Кароль Прозар (паміж 1759 і 1761—1841) .......................................................335

Ян Хрысціцель Генрык Вітольд Валадковіч (1765—1825)................................338

Юзаф Антоній Касакоўскі (1772—1842) .............................................................340

Рамуальд Тадэвуш Гедройц (1750—1824) ........................................................342

Дамінік Геранім Радзівіл (1786—1813) .............................................................344

Кіпрыян Крэйц (Цыпрыян Гвальберг) (1777—1850) ........................................346

Дадатак VIII ..........................................................................................................348

Кароткія біяграфічныя звесткі ............................................................................348

Літаратура ............................................................................................................363

Ілюстрацыі ...........................................................................................................364

Геаграфічны і імянны паказнік ..........................................................................366

Отправить комментарий

  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <em> <strong> <ul> <ol> <li>

Подробнее о форматировании