Результаты поиска

10 Результаты для: Цымбераў Р. М.

Старая новая зямля

43,00 Br

«Яўрэйская дзяржава» і «Старая новая зямля» — творы заснавальніка палітычнага сіянізму Тэадора Герцля, якія адыгралі ключавую ролю ў нацыянальным руху яўрэяў. «Яўрэйская дзяржава» (1896) уяўляе сабой грунтоўную працу (памфлет), у якой аналізуецца тагачаснае цяжкае становішча яўрэяў, раскіданых па розных краінах свету, і на аснове гэтага аналізу прапаноўваецца рашэнне — уз’яднанне яўрэй-скіх грамад ва ўласнай нацыянальнай дзяржаве. «Старая новая зямля» (1902) — мастацкі твор, у якім падаецца жывое бачанне будучай яўрэйскай дзяржавы, утапічны раман, у якім элементы філасофска-эканамічнага трактата мяжуюць з апісаннямі чалавечых узаемаадносін і побытавых сітуацый. Абедзве кнігі ў свой час натхнілі людзей на агульную справу, якая ўвасобілася ў стварэнні дзяржавы Ізраіль.

З вышыні птушынага палёту

16,00 Br

Апавяданні Алега Дашкевіча друкаваліся ў розных перыядычных выданнях Беларусі на працягу больш як дваццаці гадоў, але сабраныя разам у кнігу ўпершыню. Гэта своеасаблівыя замалёўкі-рэпартажы з мінулага і нашага стагоддзя (тысячагоддзя!), у якіх дакладна, сур’ёзна і з гумарам перададзены той час, падзеі і надзеі беларусаў, а праўдзівей — само нашае жыццё.

Зачараваны скарб

24,00 Br
У новай кнізе Іны Снарскай жывуць яе родныя, суседзі, сябры з вёсак яе маленства на Полаччыне.
Кожны аповед напісаны сэрцам, з вялікай любоўю да сваіх герояў. Завяршае кнігу аповесць, прысве-
чаная памяці маці, яе няпростаму лёсу і каханню.

Габрэйскія мелодыі

15,00 Br

«Габрэйскія мелодыі» — паэтычны цыкл з апошняй кнігі Генрыха Гайнэ «Рамансэра» (1851), які ўключае тры творы. «Прынцэса Шабат» — чуллівы і  ў  той жа час іранічны аповед пра адно з галоўных свят габрэйскага народа  — Шабат. «Егуда бен Галеві» — узнёслая і жартаўлівая паэма пра найвялікшага габрэйскага паэта Сярэднявечча. «Дыспут» —  дасціпная  крытыка абмежаванасці мыслення і засяроджанасці на догмах на прыкладзе спрэчкі паміж рабінам і манахам. У кнігу таксама ўключаны верш «Донна Клара»  са  зборніка  «Кніга  песень».  Пераклады  суправаджаюцца  грунтоўнай прадмовай Г. Сінілы і каментарыямі.

53 троллейбус. Вавилонское смешение историй.

50,00 Br

За основу сюжета графического романа «53 троллейбус» взяты рассказы Владимира Рабиновича из книги «Рабинович, как тебе не стыдно», вольный пересказ неопубликованных мемуаров адвоката Айзика Ленчнера, городская легенда  о трех танках и другие истории. Любое совпадение с реальностью автор считает своей заслугой.

Традыцыйныя строі Беларусі: беларускае адзенне канца ХІХ — пачатку ХХ стагоддзяў па рэгіёнах

55,00 Br

У альбоме прадстаўленыя варыяцыі аўтэнтычных беларускіх строяў, што ўкладаюць унікальную калекцыю, сабраную ў  Амерыцы кіраўніцай беларускага фальклорнага гурта VOLYA, спявачкай і рэжысёркай Воляй Дземкай. Гурт быў створаны ў Сіэтле (ЗША) і з 2009г. перадае прыгажосць і багацце беларускага фальклору жыхарам Ціхаакіянскага ўзбярэжжа.

У Беларусі вылучаюць шэсць гісторыка-этнагарафічных рэгіёнаў, і кожны з іх мае свае ўнікальныя характарыстыкі і дызайн традыцыйнага адзення. У калекцыі гурта VOLYA прадстаўленыя 15 з прыкладна 30 вырыяцый беларускіх строяў: 32 поўныя камплекты жаночага і 3 камплекты мужчынскага адзення. Цяпер кожны можа ацаніць фантазію і майстэрства ткачых, унікальную вышыўку, выкшталцоныя дэталі 234 прадметаў адзення і аксесуараў, вырабленых у перыяд з 1880-х да 1940-х гадоў.

Про то, как там

30,00 Br

Перед вами книга о вещах простых и сложных одновременно: воле и неволе; о людях хороших и плохих — тех, с кем пришлось встретиться Автору на его тернистом пути; о том, как выживать и жить в условиях, к жизни мало приспособленных; о том, что даже за колючей проволокой можно и нужно всегда оставаться Человеком.

Генерал Крук и сражающиеся апачи

50,00 Br

Писатель Эдвин Легранд Сабин в период 1913-1931 гг. опубликовал десятки нашумевших приключенческих книг об американском Западе и его героях, ставших бестселлерами того времени. В их числе «Дни Кита Карсона (1809-1868)», «Пыль пустыни», «Баффало Билл и сухопутная тропа», «В Мексику вместе с генералом Скоттом», «Открывая Запад с Льюисом и Кларком» и другие. Книги Сабина в основном были ориентированы на читающую молодежь в точности юношей, грезивших быть похожими на героев своего времени. Книга «Генерал Крук и сражающиеся апачи» впервые издана в 1918 году. Это повествование основано на реальных исторических событиях периода апачских войн, персонажами которой являются великие люди той ушедшей эпохи, золотыми буквами вписавшие своими имена на страницах американской истории.

Перевод книги и литературная адаптация Игната Костяна

Колониальный спецназ

50,00 Br

Ни какое другое подразделение не вызывало столько интереса у историков на протяжении минувших столетий как «Рейнджеры Роджерса». Их называли «соколами озер долины Шамплейн» из-за стремительности и внезапности, с которой они атаковали противника. Основное предназначение «Рейнджеров Роджерса» – диверсионная разведка, противодействие иррегулярным отрядам франко-канадских и индейских лазутчиков в период «Семилетней войны», которая велась на девственных территориях, от Новой Шотландии до разветвлений реки Огайо, и в конечном итоге решила судьбу всего североамериканского континента.
В данной работе автор не только оживляет картину эпической борьбы за континент развернувшейся между ведущими мировыми державами того времени, но и рассматривает на ее фоне создание и деятельность первого в истории Америки колониального спецназа – неортодоксального подразделения из числа простолюдинов: фермеров, лесорубов, индейских скаутов, для использования его в «невыполнимых миссиях» во славу британского оружия.

Антильская катастрофа первого консула. Воспоминания участника экспедиции

45,00 Br

Данное издание посвящено одному из малоизвестных эпизодов наполеоновской эпопеи — французской военной экспедиции на Сан-Доминго и участию в ней польских вооруженных формирований. В сборник вошла написанная в ХІХ веке работа Густава Мейнерта, рассказывающая о европейской колонизации Америки и о трагических событиях, разыгравшихся на «жемчужине Антильских островов» в начале позапрошлого столетия. Ее дополняют выдержки из мемуаров непосредственных участников этих событий — офицеров польских легионов, сражавшихся в составе французского экспедиционного корпуса, в том числе и одного из командиров польского контингента, уроженца Слонимщины, Казимира Малаховского.

Все материалы издаются на русском языке впервые.

Рекомендуется всем читателям, интересующимся историей наполеоновских войн.

 

©2020 Интернет-магаизин KNIGER.BY Индивидуальный предприниматель Цимберов Роман Михайлович. Все права защищены. Свидетельство о регистрации №190200205, выдано 15.02.2001 г. Администрацией Ленинского района. Юридический адрес 220085, Минск, пр. Рокоссовского д. 85 кв. 47. Интернет-магазин зарегистрирован в торговом реесте Республики Беларусь 06 апреля 2015 г. за №267275