Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 1897 г.