Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. 1914 г.