Культура сексуальных стасункаў у Вялікім Княстве Літоўскім у XVI–XVII стст.