Фронт за линией фронта. Партизанская война 1939-1945 год