Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. Том І