Беларускі гістарычны і літаратурны анекдот. Кніга 2-я.